Enfedaque i Iserte, M., & Archivos de Prevención. (2020). Notícies des de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya: Noticias desde el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral de la Generalitat de Catalunya. Archivos De Prevención De Riesgos Laborales, 23(4), 472–479. Recuperado a partir de https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/94