ENFEDAQUE I ISERTE, M.; ARCHIVOS DE PREVENCIÓN. Notícies des de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya: Noticias desde el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral de la Generalitat de Catalunya. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 472–479, 2020. Disponível em: https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/94. Acesso em: 1 dic. 2022.