Enfedaque i Iserte, M. y Archivos de Prevención (2020) «Notícies des de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya», Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 23(4), pp. 472-479. Disponible en: https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/94 (Accedido: 4diciembre2021).